บริษัท เอ็มพีพียูนิตี้โปรดักส์ จำกัด 

ผู้ผลิต และจัดจำหน่าย กาวยาง MPP มาตรฐาน มอก.

กาวยาง MPP มาตรฐาน มอก. ได้ถูกคิดค้นและทำวิจัยร่วมกับญี่ปุ่น เพื่อให้ผู้บริโภคได้ใช้กาวที่มีคุณภาพอีกทั้งได้ผ่านการทดลองค่าแรงดึงในการ ทนน้ำ จาก สมอ. ตามมาตรฐานมอก. 521-2527 และได้ผ่านการ ทดสอบกาวไม่ลามไฟ สถาบันยานยนต์ ตามมาตรฐาน ISO 3795 โดยทั้งสองมาตรฐานนี้ได้เป็นที่ยอมรับจากมาตรฐานสากล จึงเป็นกาวที่ตอบโจทย์ “คุ้มค่าคุ้มราคา สินค้าคุณภาพ” ทาง MPP ยังมีกาวรุ่น MPP LOW VOCs ที่ผ่านมาตรฐานลงรับ Leed โดยสถาบัน ULในระดับ GreenGuard Gold เป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศไทยจึงเหมาะกับงานโครงการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (อาคารสีเขียว) จึงเป็นกาวที่ตอบโจทย์  “เพื่อสุขภาพของคุณ เพื่อโลกของเรา”