โครงการ 

งานสถาปนิก'65 กาวยาง MPP

ผู้รับเหมางานบิวอินท์และพี่ช่างงานเฟอร์ฯ

บจก.รุ่งทวีทรัพย์ค้าไม้